IMG_1786-1

倒地鈴朔果--豊收了~


朔果為倒卵形,具三稜角,整個膨脹如氣囊。種子呈圓珠狀,未成熟的種子為綠色中央

有白色心形斑,成熟後種子為黑色,仍具白色心形斑。果期在 8~12 月。

 

IMG_1795 

 

倒地鈴朔果花圈~

 

IMG_1804-1

 

 

IMG_1792

 

倒地鈴朔果心型花圈~

 

IMG_1791-1

 

 

IMG_1802-1 

 

倒地鈴佈置鳥籠~一物多用.感謝好友的倒地鈴果實,


這是我第一次用倒地鈴的藤蔓+朔果賞玩~歡迎來玩~

 

 

 

 

 

    全站熱搜

    小杏 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()